Dinistrukturen

Konseptet bak Dinistrukturen (dini.no) er å danne en elegant og strukturert plattform, som skal rette fokus på våre samfunnsutfordringer. Formålet er å motivere og engasjere folket til å engasjere seg, og med et formål om å belønne dem som gjør.

Et engasjement kan være alt i fra dine innspill og dine idéer til hvordan ting kan gjøres godt og bedre, eller din aktivitet om å iverksette eller på annen måte delta på tiltak som gir resultater til alles fortjeneste. Det gode du gjør for andre, gjør du også for deg selv i tiden som kommer!

Videre ligger det innenfor konseptet å utvikle et løsningsorientert verktøy her på Dini.no som bidrar til å realisere Dinistrukturen på et optimalt teknologisk nivå, som bidrar til en naturlig samfunnsutvikling ut i fra realitetene, folks kreative tankegang og behov!

Dini er en forkortelse for din innsats. I enkle ord, er det din innsats som er byggesteinen og det avgjørende element for positiv samfunnsutvikling!